ศาลจังหวัดตาก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตาก ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 Tak Provincial Court โทรศัพท์ (TEL) (055) 572-075-9 โทรสาร (FAX) (055) 572-082

ประกาศศาลจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล- (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 ตำแหน่ง)


                                                           ---------------------              ศาลจังหวัดตาก รับ 1 ตำแหน่ง คือ    เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม           --------------------------


เอกสารแนบ