ศาลจังหวัดตาก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตาก Tak Provincial Court โทรศัพท์ (055) 572-075-9 โทรสาร (055) 572-086

ประกาศศาลจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล- (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 ตำแหน่ง)


                                                           ---------------------              ศาลจังหวัดตาก รับ 1 ตำแหน่ง คือ    เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม           --------------------------


เอกสารแนบ