ศาลจังหวัดตาก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตาก ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 Tak Provincial Court โทรศัพท์ (TEL) (055) 572-075-9 โทรสาร (FAX) (055) 572-082

ศาลจังหวัดตาก ให้การต้อนรับ นายทัศน์พงษ์ เหล่ารักษ์วงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ พร้อมคณะตรวจราชการฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ศาลจังหวัดตาก ให้การต้อนรับ นายทัศน์พงษ์ เหล่ารักษ์วงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ พร้อมคณะตรวจราชการฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐


เอกสารแนบ