ศาลจังหวัดตาก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตาก Tak Provincial Court โทรศัพท์ (055) 572-075-9 โทรสาร (055) 572-086

ศาลจังหวัดตาก ให้การต้อนรับ นายทัศน์พงษ์ เหล่ารักษ์วงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ พร้อมคณะตรวจราชการฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ศาลจังหวัดตาก ให้การต้อนรับ นายทัศน์พงษ์ เหล่ารักษ์วงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ พร้อมคณะตรวจราชการฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐


เอกสารแนบ