ศาลจังหวัดตาก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตาก ถ.จรดวิถีถ่อง ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก 63000 Tak Provincial Court โทรศัพท์ (TEL) (055) 572-075-9 โทรสาร (FAX) (055) 572-082 Email: takc@coj.go.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ในสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดตาก


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ในสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดตาก กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์
 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 


เอกสารแนบ