ศาลจังหวัดตาก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตาก ถ.จรดวิถีถ่อง ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก 63000 Tak Provincial Court โทรศัพท์ (TEL) (055) 572-075-9 โทรสาร (FAX) (055) 572-082 Email: takc@coj.go.th

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2561 (ปรับปรุงแผนฯ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแบบไม่มีหนี้)


รายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


เอกสารแนบ