ศาลจังหวัดตาก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตาก ถ.จรดวิถีถ่อง ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก 63000 Tak Provincial Court โทรศัพท์ (TEL) (055) 572-075-9 โทรสาร (FAX) (055) 572-082 Email: takc@coj.go.th

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2561(เพิ่มเติม) ซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ที่นั่ง จำนวน 22 ชุด


รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


เอกสารแนบ