ศาลจังหวัดตาก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตาก ถ.จรดวิถีถ่อง ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก 63000 Tak Provincial Court โทรศัพท์ (TEL) (055) 572-075-9 โทรสาร (FAX) (055) 572-082 Email: takc@coj.go.th

ศาลจังหวัดตาก ร่วมแสดงความเสียใจและเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ นายจักรกฤช ต่ายชาวนา เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ สังกัดสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดตาก ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยภาวะติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดอย่างรุนแรงเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑

ศาลจังหวัดตาก  ร่วมแสดงความเสียใจและเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ  นายจักรกฤช  ต่ายชาวนา  เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ  สังกัดสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดตาก ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยภาวะติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดอย่างรุนแรงเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑


เอกสารแนบ