ศาลจังหวัดตาก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตาก ถ.จรดวิถีถ่อง ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก 63000 Tak Provincial Court โทรศัพท์ (TEL) (055) 572-075-9 โทรสาร (FAX) (055) 572-082 Email: takc@coj.go.th

ศาลจังหวัดตาก ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายจักรกฤช ต่ายชาวนา เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ สังกัดสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดตาก ณ วัดดอนแก้ว อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ศาลจังหวัดตาก  ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายจักรกฤช  ต่ายชาวนา เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ สังกัดสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดตาก ณ วัดดอนแก้ว อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


เอกสารแนบ