ศาลจังหวัดตาก


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดตาก ถ.จรดวิถีถ่อง ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก 63000 Tak Provincial Court โทรศัพท์ (TEL) (055) 572-075-9 โทรสาร (FAX) (055) 572-082 Email: takc@coj.go.th

ศาลจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ ๑/๖๑ "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

ศาลจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ ๑/๖๑ "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก


เอกสารแนบ